Thursday, 11 April 2013

neînceputuri

simpatia de la prima nevedere,
membru de vază în familia lepidoptere,
i se aseamănă amicului său bun:
fumatul fără de țigări sau de tutun.

dorințele la start de neplăcere
și zborul lin la prima necădere,
la fel ca visul începutului de nesărut,
îi sunt tovarăși nelipsiți de nebăut.

ca negrul la-nceput de ne-eclipsă
ori precum dorul crunt la cea dintâi nelipsă,
iubirile care apar pe nevăzute
se vor trăi intens în zile ne-ncepute.

și precum norul la întâia nefurtună,
ca nebunia ce începe fiind bună,
la fel și dragostea la prima nevedere
piere ca sunetul la start de netăcere.

ș-apoi, ca ceasul la un prim neticăit
ori ca minunea întâiului nemaitrăit,
iubirile la început de nevederi
se nasc din nou din sâmburi de plăceri.


pentru CRI