Tuesday, 12 November 2013

signs and lines

pentru strada tipografilor în concediu, faceți la stânga după 30 de metri
 free of charge
be that not as it may
 tell me about it
take certain humans, for example
 and leave thy neighbour's goat alone
 rock on
definitely
 before...
and after
 the line has been drawn
 no Great Britain
in this service you have to pay attention
no way. prove it
nothing defines entirely a heart in love. especially in london united

Saturday, 9 November 2013

lucrurile importante nu se spun în rime

Deși a fi sau a nu fi
l-a făcut celebru pe Shakespeare pentru că un Hamlet era mereu nehotărât

și totuși
în versuri rimate sau albe
se petrece viața
între naștere şi moarte

doar cu tine am curajul să merg drept sau să ocolesc din când în când pentru a descoperi calea
de câte ori cuvintele tale nu mi-au rănit inima
dar le-am lăsat să o facă
pentru că numai așa puteam să-mi măsor forța

față în față
ca două armate ciuntite
am așezat cu grijă armamentul
am făcut un plan de bătaie
ne-am aranjat soldații
și le-am poruncit să aștepte
răbdarea nu se învață ușor

de Liliana Hinoveanu-Ursuthe important things are not said in verses

Although to be or not to be
made Shakespeare famous for one Hamlet was always undecided

and yet
in blanck verse or rhymes
life goes by
in-between birth and death

only with you I have the courage to walk in a straight line or to detour every now and again in order to discover
the way
so many times have  your words hurt my heart
but I let them do it
for only so could I measure my strength

face to face
like two blunt armies
we carefully organized the arms
drafted a battle plan
arranged our soldiers
and ordered them to wait
patience is not easy to learn

Friday, 1 November 2013

ai viață. ce faci cu ea?/you have a life. what do you do with it?

aleargă minutele pe sub scaune de metrou
și peste căni cu cafea aburindă,
se preling pe pereți albi de spital
și peste tastaturi negre dintr-un etaj de birouri,
cad rar prin dormitoare acoperite de întuneric
sau zburdă într-un final de întâlnire perfectă,
uitând să se mai numere după un sărut lung cât o noapte albă
ori înghețând într-un mijloc interminabil de război;
oră după oră,
zi peste zi,
an nou alipit la cel deja învechit,
formând grămezi neuniforme de timp
pe care alții ni l-au vândut,
încă din primul nostru minut,
sub numele de
viață
minutes run under tube seats
and over mugs with warm coffee,
they drip on white hospital walls
and over black keyboards on a floor full of office desks,
they fall sparsely through bedrooms covered in darkness
or run around an ending of a perfect date,
forgetting to count themselves in a kiss as long as a white night
or freezing in an endless middle of a war;
hour after hour,
one day on top of another,
new year pasted to the already old one,
forming irregular blocks of time
that others sold to us,
from our very first minute,
under the name of

life