Saturday, 9 November 2013

lucrurile importante nu se spun în rime

Deși a fi sau a nu fi
l-a făcut celebru pe Shakespeare pentru că un Hamlet era mereu nehotărât

și totuși
în versuri rimate sau albe
se petrece viața
între naștere şi moarte

doar cu tine am curajul să merg drept sau să ocolesc din când în când pentru a descoperi calea
de câte ori cuvintele tale nu mi-au rănit inima
dar le-am lăsat să o facă
pentru că numai așa puteam să-mi măsor forța

față în față
ca două armate ciuntite
am așezat cu grijă armamentul
am făcut un plan de bătaie
ne-am aranjat soldații
și le-am poruncit să aștepte
răbdarea nu se învață ușor

de Liliana Hinoveanu-Ursuthe important things are not said in verses

Although to be or not to be
made Shakespeare famous for one Hamlet was always undecided

and yet
in blanck verse or rhymes
life goes by
in-between birth and death

only with you I have the courage to walk in a straight line or to detour every now and again in order to discover
the way
so many times have  your words hurt my heart
but I let them do it
for only so could I measure my strength

face to face
like two blunt armies
we carefully organized the arms
drafted a battle plan
arranged our soldiers
and ordered them to wait
patience is not easy to learn